Διαδικάσια εγκατάστασης Pegasus Web Application
Στοιχεία σύνδεσης FTP

FTP Root Path:είναι το μονοπάτι όπου η εφαρμογή θα εγκαταστήσει τα αρχεία της εφόσον συνδεθεί με τα ftp στοιχεία που δώσατε παραπάνω.

Σημείωση: Επιλέξτε Secure Connection εάν ο server σας υποστηρίζει Secure SSL-FTP Σύνδεση
Στοιχεία σύνδεσης στην MySQL βάση
Στοιχεία σύνδεσης στo tesae.gr